Zgodovina zime

Zapisano pod: miks , 6.01.2011 ob 13:11 Avtor: batagelj | 1 komentar

V Zgodovinskem arhivu Celje si je vse od uradnega začetka zime 2010 pa vse do prihoda pomladi mogoče ogledati najnovejšo razstavo: Zima – od strahu k veselju.

“Instalacija” življenja pred kočo pozimi

Razstava avtorja dr. Boruta Batagelja pred obiskovalca postavlja raznolike in kontroverzne podobe zime. Predstavi tisto zoprno in ono drugo, radostno. Je bila zima pri ljudeh v preteklosti osovražena, so jo imeli radi? Kakor kdo in kakor kdaj. Toda izvirno sporočilo razstave hkrati začetno vprašanje še poglablja – pokazati želi tudi na spreminjajočo paradigmo o zimi. V družbi na Slovenskem so se namreč na prehodu iz 19. v 20. stoletje začeli spreminjati vzorci sprejemanja, doživljanja in tudi interpretiranja zime. Ljudje so se z zimo začeli precej bolj zbliževati kot poprej, niso se je več tako bali, se pred njo zgolj varovali, skrivali, ampak so jo začeli vedno bolj tudi občudovati in se je veseliti. Prostega časa vedno pogosteje niso preživljali le v zakurjenih prostorih, ampak so odhajali ven. Zima se skozi historične raziskave v dolgem loku še zdaleč ne kaže več kot del nekih statičnih tradicionalnih kulturnih vzorcev, ampak se odraža tudi kot proces spreminjanja le-teh. Prevrednotenje zime je korenito spremenil nov z romantiko in avanturizmom prežet pogled na zimo, v praksi pa spremembo še najbolj izrazito pokaže uvajanje novih zimskih športov od druge polovice 19. stoletja dalje. Sankanje, drsanje in smučanje so prinesli v vsakdan meščanov povsem nov tip življenjskega sloga. Razvil se je nov tip družabnosti, ki ni bil več tako enopomensko vezan na sezono zaprtega prostora. Zima je vedno veljala za sezono gledališč, plesov, vsakdanjih posedanj v po eni strani imenitnih kavarnah, gostilnah, po drugi pa tudi po raznih cenenih pajzlih in zakajenih beznicah.

Zime je nekoč veljala tudi za sezono plesov (Zgodovinski arhiv Celje, dokument iz fonda Narodna čitalnica Celje)

Del moderne meščanske kulture pa se je medtem povsem spremenil. Ljudi mraz ni več zgolj strašil, ampak so v njem začeli tudi uživati. Še dolgo v noč so na razsvetljenih drsališčih prebijali svoj čas na prostem in se zabavali ob priložnostnem igranju raznih glasbenih kapel ali pa se vedrili le z glasbo iz »umetne zvočne aparature«. Tam na mrazu so se oviti v modne cape in pokrivala razposajeno drsali, se družili ob baraki, kjer se je stregla raznolika pijača, in se tam morda spoznavali tudi do te mere, da se je na drsalkah rodila tudi kakšna nova ljubezen.

Mlajša športna izuma sankanje in smučanje sta to novo radostno podobo zime le še bolj poglobila. Novi zimski športi so pripeljali zimo celo tako daleč, da se je zima v novih pogledih na telo, naravo in na vzgojo, ki so idejno koreninili v razsvetljenski miselnosti, začela opazovati celo povsem diametralno nasprotno. Zima, ki je bila poprej razumljena kot eno samo zoprno čakanje na pomlad, je postala čas, ki bi ga bilo škoda zabiti med štirimi stenami. Človek je vedno bolj silil na prosto. Zima nikakor ni bila več razumljena zgolj kot prinašalka influenc, bolezni, v literarnih prispodobah celo kot sinonim smrti, ampak je postala pravo nasprotje vsega tega – zimo so ljudje pričeli gledati celo kot zdravnico.

Strukturne spremembe v doživljanju zime se seveda niso zgodile čez noč in kot lahko opazujemo še danes, nikakor niso šle v skrajnost, da bi prav vsi pod milim zimskim nebom ta letni čas vzljubili. Mnogi ga še vedno sovražijo, a semtertja se jim v isti sapi ta zimski svet v izbranih podobah gotovo kdaj zazdi vsaj malo romantičen, idiličen. Tudi te podobe so brez dvoma produkt časa na prelomu v 20. stoletje, ko vizualne impresije zimskega sveta – posebej po zaslugi vedno bolj razširjene fotografije – z voščilnic in časopisnih prilog preplavijo ta naš svet na sončni strani (zasneženih) Alp in prinesejo novo estetsko odkritje zime. Glasovi, da je zima krasna in čarobna, so vse pogostejši in glasnejši. Redki posamezniki, ki so se s temi podobami prvi zbližali in jih ustvarjali, so sicer v začetku še vedno veljali za bolne ekscentrike, a v zapečkarjih so kmalu dobili vsaj občudovalce, če že ne posnemovalcev.

Najnovejša razstava o zimi povsem na novo odpira interpretativne okvire predstavljanja in odkrivanja zime. Načrtno se poskuša izogniti doslej v humanistično-raziskovalnem kot tudi v muzejsko predstavitvenem delu bolj klasično prepoznavnim temam zime, ki so bile poprej vezane bolj na šege, običaje in navade pozimi, posebej pa na praznovanja (pretežno v adventu). Razstava Zima: od strahu k veselju v kontekstu raziskovanja civilizacijskih procesov vzpostavlja nov in svež pristop k obravnavi tega letnega časa.

“Gašperček” (Jože Domjan)

Z željo po preglednosti, na drugi strani pa tudi z ambicijo po bolj avtentični vpetosti obravnav v lokalni okvir zime, se razstava v izboru gradiv orientira predvsem na širše celjsko področje. Ob tem pa gotovo ni odveč poudariti, da bi ob podobnem pristopu in z nedvomno zelo podobnim gradivom lahko pokazali podobe zime in njihovo spreminjanje tudi v katerem koli drugem bližnjem poljubno izbranem okolju – da so le tam zime (bile) vsaj toliko zimske!

Celjska koča 1932

Razstavo po svojem konceptu odlikuje izviren način obravnave, saj se »zgodovina zime« umešča v procese njenega širšega družbenega doživljanja. Na razstavi, ki je ob poskusu ustvarjanja zimske atmosfere (drsalci v preddverju, simulacija panorame Alp in vzdušja pred planinsko kočo v 30-tih letih 20. stoletja) obogatena s številnimi starejšimi zimskimi rekviziti (smuči, sani, pležuh, krplje, dereze, drsalke …), izborom arhivskih dokumentov in muzejskih predmetov, si je mogoče ogledati tudi nekaj krajših filmskih prispevkov na različne tematike zime.

Dokumenti iz fonda celjskega Nordpol kluba s konca 19. stoletja (Zgodovinski arhiv Celje)

Razstava bo v Zgodovinskem arhivu Celje na ogled predvidoma do konca marca 2011!

ZGODOVINSKI ARHIV CELJE, Teharska 1, 3000 Celje

Še nekaj utrinkov z otvoritve:


Otvoritev se je po uvodnem programu preselila na prosto – v zimo, kjer so uslužbenke arhiva na zimski a topel način postregle obiskovalce. Na otvoritvi razstave je glasbeni pedagog in odličen harmonikar Tomaž Marčič odigral Skiwalzer, avtorja Wilhelma Dietscheja. Ob razstavi je izšel tudi poseben 40 stranski katalog. Obiskovalcem arhiva oziroma razstave v času uradnih ur arhiva, od ponedeljka do petka, 8-14h, ali po dogovoru, je po ceni 15€ na voljo v Zgodovinskem arhivu Celje.

  • Share/Bookmark

Izum smučarske tradicije

Zapisano pod: miks , 7.04.2010 ob 10:44 Avtor: batagelj | 2 komentarjev

Slovenci se pogosto označujejo kot smučarski narod. Vzrok temu zagotovo niso le sodobni uspehi naših smučark in smučarjev, ampak dejstvo, da se je smučanje s slovensko kulturo tesno prepletlo že veliko prej. Stereotip o smučarjih Slovencih je rezultat procesa, ki se je pričel s prizadevanji po gojenju smučarske kulture ob pojavu modernih športov na prelomu v 20. stoletje in se je z aktivnostmi, ki so kreirale (in tudi interpretirale) zgodovino smučanja že na predvečer druge vojne pokazal kot ena izmed značilnih slovenskih karakteristik. »Izum smučarske tradicije« podrobno raziskuje in oriše vzroke, ki so smučanje pripeljali v slovensko družbo ter se natančno ukvarja tudi s posledicami, ki jih je razvoj smučanja kot prostočasne dejavnosti povzročil. Knjiga na novo odkriva številne strukture in dogodke ter jih (pre)vrednoti, ne obravnava pa jih zgolj skozi slovenski prostor, ampak slednjega po vsebini raziskav pa tudi po kritični metodi dela uspešno umešča v širše okvire. Kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941 je pri nas prva znanstvena monografija o zgodovini smučanja izpod peresa zgodovinarja.

Knjiga na 512 straneh, s približno 2000 opombami in seznamom preko 600 virov in literature obravnava: kratko predzgodovino smučanja, starosvetno bloško smučanje, mitološke razsežnosti bloškega smučanja, moderne in tradicionalne koncepte smučanja, smučarsko terminologijo kot element identifikacije, procese modernizacije kot temelj za uveljavitev modernega smučanja (izum prostega časa, odnos do telesa, vzgoje, narave, reformo življenjskega sloga …),  odnos do gora, odnos do zime, preoblikovanje smučanja v 19. stoletju v srednji Evropi in soočanje z (mitskim) nordijskim in alpskim konceptom,  študije prvih slovenskih primerov modernega smučanja do prve vojne (Gratzy, Schollmayer, Jarisch, Čibej, Badjura…), začetke zimskega turizma (na primeru Bohinja), smučanje v vojski, značilnosti iz razvoja smučanja (1918–1941), organizacijski pregled smučarstva med obema vojnama (zveze, podzveze, športni klubi, smučarski klubi), mednarodno vključevanje,  razvoj tehnike in opreme, uveljavitev alpskih disciplin smučanja, smučarskih skokov, specializacijo smučanja in formiranje strokovnih profilov (smučarski učitelji, sodniki, trenerji), tekmovalno smučanje in preglede (državna prvenstva, prvenstva FIS, zimske olimpijske igre, akademska smučarska tekmovanja),  kreiranje smučarjev (tekmovalcev) kot narodnih junakov, razvoj turizma in s smučanjem povezane infrastrukture (koče, tereni, žičnice), smučanje in telovadne organizacije političnih taborov (sokoli, fantovski odseki in dekliški krožki),  smučanje med otroci in v šolah, smučanje z vidika kreiranja podob spolov, zdravstvene in moralne vidike smučanja, periferizacijo smučanja na Slovenskem ter kreiranje smučanja z vidika kolektivne podobe nacionalnega športa.

Knjiga obsega 512 strani, okrog 2000 opomb, preko 600 navedb virov in literature.

Knjigo je kot 38. zvezek Zbirke zgodoviskega časopisa izdala Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Naroči se lahko preko elektronskega naslova info@zgodovinskicasopis.si

  • Share/Bookmark

Telegrafsko čez zimo 2009

Zapisano pod: miks , 18.06.2009 ob 14:57 Avtor: batagelj | Brez komentarjev

V deseti zimi delovanja bi Smučarji po starem Batagelj zelo na kratko izpostavili le par zadevščin.

Prvič smo, poleg nastopov na svetovnih pokalih FIS, nastopili tudi na svetovnem prvenstvu FIS, natančneje na svetovnem prvenstvu v telemarku v avstrijskem Kreischbergu. V spremljevalnem programu ob slavnostni otvoritvi prvenstva 21. januarja, sta Andrej in Marjan Batagelj prikazala različne sloge zgodovinske tehnike – čes drugega kot – telemarka.

21. marca smo bili spet na Feuerkoglu v Zgornji Avstriji. Dvodnevni izlet smo Andrej, Borut, Branko in Marjan Batagelj izkoristili predvsem za fotografiranje. S kar nekaj uporabnega materiala je na hitro nastal ta – sicer statični – po sporočilnosti pa kar dinamični zapis, v katerem vidite nekaj elementov z demonstracije starosvetnega bloškega smučanja, telemarka, arlbreške tehnike, nekaj atraktivnejših “kostumografskih” vložkov pa se nanaša na demosntracijo t.i. jadralnega smučanja, ki je bilo aktualno ob koncu 30-tih let 20. stoletja…

… link …

watch?v=F_Nc9axXVBg

http://www.youtube.com/watch?v=F_Nc9axXVBg

Teden kasneje pa se je Borut Batagelj med atktivnim sodelovanjem na kongresu smučarske zgodovine v ZDA (Mammoth Lakes, California) med spremljevalnim programom sicer znanstvenega simpozija pokazal tudi v poljudni demonstraciji starosvetne bloške smučarske tehnike. Šlo je za prvi prikaz bloškega smučanja “čez lužo”. Kopijo bloških smuči, ki jo je za potrebo demonstracije skupine izdelal Marjan Batagelj, pa je po demonstraciji podaril v Mammoth Ski Museum, ki na svetu slovi predvsem po tem, da hrani izredno bogate zbirke predvsem s področja upodabljanja smučanja v umetnosti (t.i. Beekley Collection, vključuje slike, plakate, kipi ip. z vsega sveta). To je drugi par bloških smuči v ameriških muzejih, saj je Marjan izdelal pred leti kopijo bloških smuči tudi za New England Ski Museum v zvezni državi New Hampshire.

  • Share/Bookmark

Zgodovina smučanja skozi zgodbe štirih smučarskih tehnik

Zapisano pod: miks , 13.02.2008 ob 20:05 Avtor: batagelj | Brez komentarjev

Smučarji po starem Batagelj so se v nedeljo 10. 2. 2008 predstavili na Črnem vrhu nad Cerknim. Na prireditvi, ki jo je organiziralo TD Novaki, sekcija lok smučarjev, so štirje smučarji predstavili štiri zanimive smučarske tehnike iz obdobja med 20-timi in 60-timi leti preteklega stoletja. 

  08cerkno.jpg

Borut Batagelj je predstavil arlberško smučarsko tehniko, katera je bistveno pripomogla k afirmaciji alpskega smučanja kot samostojne discipline, z novo didaktično metodo poučevanja pa je ob napredku opreme od druge polovice 1920-ih let pomenila zagon alpskemu turističnemu in tudi tekmovalnemu smučanju. Njen vodilni lik je bil profesionalni smučarski učitelj Hannes Schneider, ki je bil tudi ena izmed prvih globalnih zvezd smučarskega sveta. Elementi arlberške tehnike so zaznamovali obdobje slovenske smučarske zgodovine v času med obema vojnama. Osnovna prvina drsenja te tehnike je položaj »Hocke«, ki temelji na nizkem čepenju, pred izvedbo zavoja pa na razbremenjevanju z nakazanim gibanjem »gor-dol«. Osnovni element spremembe smeri in kontrole hitrosti je bil pri arlberški tehniki plužni nastavek, kot najbolj uveljavljeni element spremembe smeri prek vpadnice pa se je uveljavila prikazana plužna kristijanija. 

 2005borarbergsiol.jpg

Branko Batagelj se je premierno predstavil s prav posebno smučarsko tehniko, ki jo je ob koncu 30-tih let Janko Sicherl poslovenil kot jadralno smučanje. Gre za zanimivo tehniko, ki jo je s pomočjo posebej krojenega plašča razvil nemški fizik Hans Thirring. Slednji je izdal leta 1939 tudi posebno knjigo Der Schwebelauf, ki je osnova opremi in demonstraciji te atraktivne tehnike. Nekoč so v videni opremi izvedli tudi nekaj tekmovanj v smukih. “Netopirski plašč” je smučarju koristil kot pomoč pri izvedbi zavoja in kontroliranju hitrosti. Zračni upor je smučarju pomagal tudi pri stabiliziranju med vožnjo. Smučar je svoje telo lahko tudi popolnoma skrčil in zmanjšal površino plašča za hitrejše smučanje na manj nevarnih delih smučišča, ali pa je plašč popolnoma razpel, da je zmanjšal hitrost na strmih delih smučišča.

08thirring.jpg

Marjan Batagelj je predstavil rotacijsko tehniko, ki se je med tekmovalci začela uveljavljati v drugi polovici 1930-tih let. Francoska vrtilna alpska smučarska tehnika je pomenila nadgradnjo tempo paralelne smučarske tehnike, katero je v tekmovalnem smučanju uvedel Toni Seelos. Na spremembe v tehniki so odločilno vplivale tudi novosti v smučarski opremi, kot so bili novi patenti vezi, čevlji in robniki. Temelje popularizacije francoske rotacijske tehnike, katera se je uveljavila kot prva povsem paralelna tehnika, je postavil francoski slalomist Emile Allais. Na Slovensko se je tehnika širila predvsem  z vplivom naših tekmovalcev, formalno pa jo je v knjižni izdaji po drugi vojni predstavil Ciril Praček. Vrtilna tehnika je v smučanje uvedla element aticipacije, ki je pripomogel k razbremenitvi v začetni fazi zavoja. Glavni lik te tehnike je čista kristijanija, ki temelji na predklonu trupa, močni razbremenitvi navzgor in močnim rotiranjem gornjega dela telesa v smeri zavoja.

08vrtilna.jpg

Andrej Batagelj pa je prikazal tehniko z nasprotnim sukanjem. Tehniko, najpogosteje nemško imenovano “Gegenschultertechnik” ali “Beinspiel” so posamezniki razvijali že v času tik pred drugo vojno, toda dokončno se je uveljavila šele po letu 1955. Kot vodilno tehniko te dobe jo je uveljavila avstrijska smučarska šola pod vodstvom Stephana Kruckenhauserja. Značilnost tehnike temelji na vzravnanem položaju smučarja in na vertikalnem nasprotnem zasuku telesa smučarja z rameni na eno in boki na drugo stran. Zelo pomembna uveljavitev smučarskega odklona je povzročila boljši nastavek na robnike in odnašanje zadnjih delov smuči v stran. Posebno korist je tehnika nudila slalomistom, saj je omogočala zelo hitro spremembo smeri. Alpsko smučanje pa je tehnika z nasprotnim sukanjem naredila še bolj prepoznavno in privlačno z novim elementom – hitrim vijuganjem.

08beinspiel.jpg

  • Share/Bookmark

Nagrada s prve smučarske tekme v Sr. Evropi prvič v Sloveniji!

Zapisano pod: miks , 12.02.2007 ob 19:33 Avtor: batagelj | Brez komentarjev

Minuli vikend (10.- 11. 2.) se je nad Mürzzuschlagom sedmič končala prireditev »Nostalski«, katero organizira tamkajšnji »Nostal!Ski!Team!«, ki deluje pod okriljem enega največjih zimsko-športnih muzejev na svetu (FIS Wintersportmuseum). Tokratna prireditev je bila zaznamovana z 10-letnico obstoja tamkajšnje skupine smučarjev po starem, s katero Smučari po starem Batagelj priložnostno tvorijo tudi prvo tovrstno mednarodno skupino, ki predstavlja na zelo gledljiv način zgodovinski razvoj smučarskih tehnik.

Prireditev je bila prav zaradi desetletnice skupine, ki je vključevala tudi sobotno večerno slavnostno prireditev »Schneerosenball«, razdeljena na dva dni. Prvi dan je bil na sporedu daljši spust, katerega del proge je potekal po razgibanem terenu, drugi dan pa se je tekmovanje zaključilo z veleslalomom. Nagrade so se podeljevale za posamezni disciplini, najprestižnejša nagrada pa je bila podeljena za kombinacijo obeh tekmovanj. Nagrado »Srebrni teloh« (Silberneschneerose) je letos prejel Borut Batagelj, ki se je v kombinaciji obeh tekmovanj najbolje uvrstil. Nekajkrat je bil v preteklih letih nagradi zelo blizu Andrej Batagelj, letos pa je bil kriterij uvrščanja pogojen s srednjim časom, kar se je ob rahli preračunljivosti in predvsem slogu smučanja izkazalo kot zelo učinkovito. Če paziš na slog smučanja in izvajanje posebnih smučarskih likov pač ne moreš biti najhitrejši, vključujoč težave katerega od približno 90-tih sodelujočih smučarjev iz zelo različnih raznih krajev/skupin (Mürzzuschlag, Škofja Loka, Novaki, Zell am See, Salbach, Leogang, Traisen, Bertechsgaden, i.dr.) pa se je pazljivo in nazorno smučanje v elegantnih telemark zavojih tokrat še posebej izplačalo. Prejeti nagrado “Srebrni teloh”  je namreč prav posebna čast.

   schneerose  andrej nostalski 07  Marjan   borut podelitev

Zelo zanimiva je namreč zgodba v zvezi s to nagrado. Velika vrednost te nagrade je namreč ta, da se je prav taka nagrada podelila tudi zmagovalcu prvih smučarskih tekem v Srednji Evropi, ki so potekale prav v Mürzzuschlagu leta 1893. Ker je bil takratni prvi zmagovalec Norvežan, se je šele kasneje ugotovilo, kakšna je bila ta nagrada in šele s prvo prireditvijo »Nostalski« je bila spet uvedena. Velika čast je tokrat torej doletela Smučarje po starem Batagelj, da je cenjena nagrada s prvih smučarskih tekmovanj v Srednji Evropi tokrat prvič v Sloveniji! 

  • Share/Bookmark

Sveži blog je

Zapisano pod: Aktualno, miks , 1.11.2006 ob 09:32 Avtor: batagelj | Brez komentarjev

ustvarjen.

Spletna stran skupine Smučarjev po starem Batagelj (www.geocities.com/skibati/index.html ) nam ob prepogostem klikanju nagaja z obvestili “temporary unavailable!” Seveda, treba bi  bilo kakšen dolar primakniti.  Dokler je zastonj, naj bo pač tako, kot je. Zato pa kanimo kakšno novičko še na Blogos pripopat.

  • Share/Bookmark